Ondersteuning

Soms is het voor een leerling fijn om wat extra ondersteuning te krijgen om het leerproces en het welbevinden te stimuleren. Op deze pagina vind je alle informatie over de ondersteuning die wij op het Citadel College bieden aan onze leerlingen.

Ondersteuningsteam

Bovenste rij: Kim van der Lienden, Marijn Floris, Lieke Janssen, Nathalie Jansen, Jildou Spoelstra, Stefanie Giebels, Desiree van Wel
Onderste rij: Mark van den Bos, Marcèl van der Mark
Niet op de foto: Linda Ekelschot, Jolien Steenwijk

Documenten ondersteuning

Hieronder staan alle benodigde documenten over de ondersteuning op het Citadel College:

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Jeugdarts: Lonneke Lieffers, telefonisch afspraak maken: 088-1447111

Jeugdverpleegkundige: Monique van Gemert, telefonisch afspraak maken: 088-1447111

Wil je ons bellen omdat eerder een afspraak nodig is?
Bel dan naar de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
Telefoonnummer 088-1447111 van 08.30 – 14.00 uur.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school heel belangrijk. Het helpt jou als ouder en/of leerling als je duidelijke informatie hebt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt jou daarbij. Op deze website vind je vragen en antwoorden over passend onderwijs en handige links.

Financiële ondersteuning

Zijn er binnen het gezin zorgen over de financiering, bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden? Kijk dan bij onderstaande instanties of jullie in aanmerking komen voor financiële hulp:

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.