Visie en missie

Het begin

We begonnen klein. Opgericht door een club enthousiaste mensen met een duidelijke visie: kwalitatief goed onderwijs, geborgenheid en betrokkenheid. Een school waar leerlingen en medewerkers elkaar zien. Citadel College, de school die je kent. Samen met de eerste lichting leerlingen en ouders groeide het Citadel tot de school die het nu is. Een school voor stad en land. Een school waar jouw kapper en jouw tandarts hun loopbaan zijn gestart. Een school waar iedereen op zijn eigen manier kan leren. Een school om trots op te zijn.

Visie

Onze mensen zijn onze passie. Iedere leerling is uniek. Iedere ouder is uniek. Iedere medewerker is uniek. En samen zijn wij ‘wij’: het Citadel College. Het Citadel College is een warme plek waar mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar. Waar mensen betrokken zijn bij elkaar. Een plek waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Hier kunnen leerlingen kiezen voor onderwijs dat bij hun kwaliteiten en ambities past. Wij zijn ervan overtuigd dat we leerlingen moeten leren leiding te nemen in hun leven, zodat ze eigen keuzes kunnen maken. Wij helpen hen daarbij vanuit ons motto: (persoonlijk) leren, groeien, schitteren.

Missie

Iedereen is anders en iedereen leert anders. We hebben alle opleidingen in huis: van vmbo-basis tot vwo+ en van regulier tot gepersonaliseerd leren. Door diversiteit te erkennen, hebben we oog voor het individu. Onze docenten geven zoveel mogelijk onderwijs op maat. Ze delen hun lessen in naar verschillende niveaus, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een basis-, hulp- en plusprogramma. Ook maken docenten regelmatig gebruik van verschillende, nieuwe werkvormen. Die werkvormen helpen leerlingen te ontdekken welke manier van leren het beste voor hen werkt. In onze lessen sluiten we zoveel mogelijk aan op verschillen in leerstijl om de beste resultaten te halen.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.