Leerlingen zitten 2 jaar lang in dezelfde dakpanklas. We hebben de volgende dakpanklassen:

  • vmbo-basis/vmbo-kader
  • vmbo-kader/vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo/vwo.

Daarnaast hebben we een vwo+-klas. Na 2 jaar wordt de keuze voor het niveau gemaakt.

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen de eerste 2 periodes een gemengd cijfer. Pas de laatste periode krijgen ze op 2 niveaus een cijfer. We vinden het van belang dat onze brugklasleerlingen rustig kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs. Een brugklas van 2 jaar helpt hieraan mee. De keuze voor het niveau wordt op die manier later gemaakt, waardoor een leerling kan laten zien wat hij of zij kan.

Een leerling die bijvoorbeeld een havo-advies krijgt, wordt in een hv-dakplanklas geplaatst, dus de dakpan die er boven zit. Op die manier kan een kind verder groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Voor plaatsing bij ons op school is er altijd contact met de leerkracht van groep 8 d.m.v. een warme overdracht. Zijn of haar advies wordt gevraagd en in sommige gevallen, wordt een leerling dan in een andere dakpan geplaatst. Vaak heeft de groep 8 leerkracht dit met leerling en ouders overlegd en besloten. Het advies van de basisschool is voor ons leidend.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Als een leerling ergens mee zit of hulp nodig heeft, dan kan de leerling terecht bij de mentor. Ook ouders kunnen de mentor mailen met een vraag of een gesprek aan vragen. De mentor zal waar nodig ook de rest van het lesgevende docententeam op de hoogte brengen van belangrijke zaken.

Elke leerling wordt begeleid door een eigen mentor, maar ook de vakdocenten geven extra ondersteuning binnen de les wanneer nodig. Voor dyslectische leerlingen zijn er faciliteiten zoals extra tijd en Kurzweil.

Soms is er extra ondersteuning nodig. Op zowel de locatie Dijkstraat als de locatie Griftdijk hebben we een eigen orthopedagoog, zorgcoördinator en remedial teacher.

Op school zijn daarnaast wekelijks een maatschappelijker werker, een ambulant begeleider vanuit cluster 2 en 2 begeleiders passend onderwijs aanwezig.

Twijfelt u of we de zorg voor uw zoon/dochter aan kunnen, dan mag u altijd een gesprek aanvragen bij ons zorgteam.

Locatie Dijkstraat: vmbo-basis/kader en vmbo-kader/theoretisch: de leerlingen hebben Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij, mens & natuur, lichamelijke opvoeding, kunst & cultuur, talentuur en mentoruur.

Mens en maatschappij is een vak waar zowel aardrijkskundige thema’s als geschiedenisthema’s aan bod komen. Bij mens en natuur leren de leerlingen over biologie en techniek.

Bij het talentuur kiezen leerlingen 3 keer per jaar voor een vak dat bij hun talent past. Voorbeelden van talenturen zijn art, uiterlijk verzorging, outdoor, robotica.

Vanaf klas 2 krijgen de kt-leerlingen het vak Duits erbij.

 

Locatie Griftdijk: vmbo-theoretisch/havo, havo/vwo en vwo+: de leerlingen hebben Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij, mens & natuur, lichamelijke opvoeding, kunst & cultuur, onderzoek & ontwerp en mentoruur.

Mens en maatschappij is een vak waar zowel aardrijkskundige thema’s als geschiedenisthema’s aan bod komen. Bij mens en natuur leren de leerlingen over biologie en techniek.

Bij het onderzoek & ontwerp krijgen de leerlingen in leerjaar 1 één periode O&O art, één periode O&O science en één periode O&O world. Op het einde van het eerste jaar kiezen leerlingen welke O&O het beste bij hun past. Dit vak volgen ze heel leerjaar 2 en 3.

Vanaf klas 2 krijgen de leerlingen het vak Duits erbij.

Tijdens de les hebben de leerlingen hun mobiele telefoon in hun tas of in de telefoontas in het lokaal. De docent bepaalt of de mobiel gebruikt mag worden bijvoorbeeld voor een kahootquiz.

In de pauze mogen de leerlingen hun mobiele telefoon gewoon gebruiken.

Op de Dijkstraat zijn we, gedurende leerjaar 1 en 2, een huiswerkarme school. Dit betekent dat de leerlingen het maakwerk en een gedeelte van het leerwerk van een vak binnen de les kunnen doen onder begeleiding van de docent. Veel leerlingen hoeven zich thuis alleen nog maar te richten op het leerwerk.

 

De vakdocent, maar ook de mentor begeleid de leerling in wat je moet leren en hoe je dit kunt plannen in een periode. Voor leerlingen die moeite hebben met hun huiswerk bieden we wekelijks huiswerkbegeleiding aan. Ook kunnen leerlingen kiezen om het hulp op maat programma te volgen voor specifiek vak. Ze hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan een vakdocent.

 

Als team zijn we bezig om het plannen en organiseren nog steviger neer te zetten, omdat dit belangrijke vaardigheden zijn voor de toekomst.

De mentoren besteden in de eerste mentorlessen aandacht aan het plannen en organiseren. Dit gaat dan vooral over het agenda gebruik en hoe ze hierin overzichtelijk hun huis en leerwerk kunnen opschrijven zodat ze thuis ook weten wat ze moeten doen.

 

Op de Griftdijk hebben de leerlingen de mogelijk om zich in te schrijven voor een HOM les plannen en organiseren. Dit is een hulp op maat programma wat de leerlingen kunnen volgen naast hun reguliere lessen. Er bestaat ook de mogelijk om de HOM leren leren te volgen. Dit is een programma waar de leerlingen zich voor kunnen inschrijven en dan volgen ze 7 weken lang een programma.

Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is dat leerlingen bij plannen en organiseren tips krijgen waarmee ze direct aan de slag kunnen en misschien na 1 bijeenkomst goed weten hoe ze aan de slag kunnen.

Hom leren leren is uitgebreider. Dit is vooral voor leerlingen die cognitief wel in staat zouden moeten zijn om goede resultaten te hebben en hier ook veel tijd insteken maar uit ervaring blijkt dat dit niet goed gaat. Ze worden dan geholpen bij hun leertechnieken, concentratie en organisatie. Vaak spelen er ook nog andere problematieken.

Dijkstraat: een leerling heeft voor de zomervakantie samen met zijn ouders een intakegesprek op school. Ook is er een kennismakingsmiddag. De eerste week na de zomervakantie is er een introductieweek die in het teken staat van kennis maken met elkaar, kennis maken met het voortgezet onderwijs en groepsbinding. In de mentorlessen daarna wordt veel aandacht besteed aan groepsbinding en je plekje op school vinden.

 

Griftdijk: een leerling heeft wanneer gewenst voor de zomervakantie samen met zijn ouders een intakegesprek op school. Ook is er standaard een kennismakingsmiddag. De eerste 2 dagen na de zomervakantie zijn de introductiedagen die in het teken staat van kennis maken met elkaar, kennis maken met het voortgezet onderwijs en groepsbinding. In de mentorlessen daarna wordt veel aandacht besteed aan groepsbinding en je plekje op school vinden.

De leerlingen in de onderbouw houden pauze op school. Dit mag in de aula, maar ook buiten. Vanaf leerjaar 3 mogen leerlingen van het schoolplein af.

Als school bieden we op beide locaties zowel regulier onderwijs als vernieuwingsonderwijs aan. Klik hier voor de pagina met filmpjes.