Op de locatie Dijkstraat kun je kiezen uit de twee onderwijsroutes, namelijk regulier en Onderweg. Ondanks dat beide richtingen opleiden voor hetzelfde diploma zijn er in de manier van werken grote verschillen. Een belangrijk verschil is dat binnen de reguliere richting het lesrooster bepaalt welk vak je wanneer hebt, welke stof behandeld wordt en wanneer je een toets moet maken. Bij Onderweg ben je als leerling veel meer eigenaar van je eigen leerproces. Je maakt je eigen dagrooster en je bedenkt je eigen leervragen. In de onderbouw van Onderweg heb je geen toetsen.

Regulier

Onderweg

Gebouw

Als vmbo-leerling (b/k/t) krijg je les in ons gebouw aan de Dijkstraat. Dit duurzame gebouw is zeer overzichtelijk en voorzien van de nieuwste snufjes op gebied van klimaatbeheersing en energiebesparing. Ook valt op dat we veel natuurlijk licht in school krijgen doordat we veel ramen hebben. Dit zorgt voor een prettige en aangename werkomgeving.