Leerjaar 1

Aanmeldweek

Alle leerlingen van groep 8 dienen zich in de centrale aanmeldweek aan te melden bij hun middelbare school. De aanmeldweek is van 25 t/m 31 maart. Onze gebouwen zijn tijdens deze week extra lang geopend. De hele werkweek kunnen de aanmeldingen tijdens schooltijden ingeleverd worden, maar ook tijdens de verlengde opening van 17:00 tot 19:00 uur. Onze medewerkers zijn in die tijd beschikbaar om de formulieren in ontvangst te nemen en om te helpen bij de inschrijving indien dat nodig is.

Bij aanmelding worden er 2 formulieren ingeleverd:
1. het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband VO. Op dit formulier wordt door de basisschool aangegeven wat het (diploma-)advies is, in welke dakpanklas de leerling het best geplaatst kan worden en of de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs
2. het aanmeldingsformulier van het Citadel College.

In de eerste aanmeldronde worden alleen de eerste keuze formulieren meegenomen. De voorrangsregels die zijn opgesteld gelden ook voor de eerste aanmeldronde.

 

Aanmeldformulieren Citadel College

De inschrijvingsweek is dit jaar al geweest. Het is op dit moment dus niet meer mogelijk om je aan te melden bij ons op school. De inschrijvingsformulieren voor het jaar 2025-2026 komen op een later moment op onze website.

 

Toelatingsbeleid

Hier vind je het toelatingsbeleid 2024-2025 van het Citadel College en het POVO protocol voor de regio Nijmegen:

Vragen over aanmelden

Vragen over aanmelden 

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Dijkstraat kun je stellen aan Niels Janssen: n.janssen@citadelcollege.nl
Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Griftdijk kun je stellen aan Frank Spijkers: f.spijkers@citadelcollege.nl

Loting

Vooraf wordt het maximaal aan te nemen leerlingen vastgesteld. Als er meer leerlingen zich aanmelden op één van onze locaties, dan vindt er een loting plaats. In het lotingsbestand kun je zien hoe deze lotingsprocedure gaat bij ons op school.

Leerjaar 2 en hoger

Let op: op de Dijkstraat is er helaas geen ruimte meer voor tussentijdse instroom. Op de Griftdijk is op verschillende afdelingen nog wel ruimte om tussentijds in te stromen. Informatie over aanmelden kun je opvragen bij:

Dijkstraat:

Griftdijk: