Leerjaar 1

Bij aanmelding worden er 2 formulieren ingeleverd:
1. het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband VO. Op dit
formulier wordt door de basisschool aangegeven wat het (diploma-)advies is, in welke dakpanklas de leerling het best geplaatst kan worden en of de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs
2. het aanmeldingsformulier van het Citadel College.

Aanmeldformulier Citadel College

Aanmeldformulier Dijkstraat 2023-2024

Aanmeldformulier Griftdijk 2023-2024

Inleveren

De formulieren kunnen worden ingeleverd op alle schooldagen tussen 08.00 en 16.00 uur bij de recepties van betreffende locaties en tijdens de open dag op zaterdag 11 februari.

In de voorjaarsvakantie kunnen de formulieren worden ingeleverd tussen 09.00-12.00 uur op de locatie Griftdijk. 

Toelatingsbeleid

Hier vind je het toelatingsbeleid 2023-2024.

Onderzoek & Ontwerp

Alle leerlingen die op de Griftdijk starten in leerjaar 1 maken een verplichte keuze tussen 3 richtingen: World, Art of Science. Op het aanmeldformulier geef je aan welke richting je het liefst wil volgen. Meer weten over Onderzoek & Ontwerp? Kijk hier.

Vragen over aanmelden 

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Dijkstraat kun je stellen aan Niels Janssen: n.janssen@citadelcollege.nl

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Griftdijk kun je stellen aan Janneke Loos: j.loos@citadelcollege.nl

Leerjaar 2 en hoger

Informatie over aanmelden kun je opvragen bij:

Dijkstraat:

  • Janco Heijs (leerjaar 2), j.heijs@citadelcollege.nl
  • Gerben van der Heijden (leerjaar 3 en 4), g.vanderheijden@citadelcollege.nl

Let op: op de locatie Dijkstraat is geen plaats meer voor tussentijdse instroom in verband met het feit dat het maximaal aantal te plaatsen leerlingen is bereikt. 

Griftdijk:

  • vmbo-t/havo/vwo en vwo+ onderbouw: Janneke Loos, j.loos@citadelcollege.nl
  • vmbo theoretisch bovenbouw: Ralf van Kesteren, r.vankesteren@citadelcollege.nl
  • havo bovenbouw: Juan Espinola, j.espinola@citadelcollege.nl
  • vwo bovenbouw: Anne-Marie Boers-Müller, a.boers-muller@citadelcollege.nl

Let op: op de locatie Griftdijk havo leerjaar 4 is geen plaats meer voor tussentijdse instroom in verband met het feit dat het maximaal aantal te plaatsen leerlingen is bereikt.