Voortgang nieuwbouw locatie Dijkstraat

Grondwerk gestart
U heeft mogelijk al gezien dat het grondwerk voor de nieuwbouw gestart is. Op maandagochtend 17 juni is een begin gemaakt op het stuk grond waar de nieuwbouw komt te staan.