Update Coronavirus 25 maart

Schoolexamens

Minister Slob heeft gisteren aangekondigd dat de centraal examens dit jaar niet doorgaan. Het besluit roept  allerlei vervolgvragen op over slaag-zakregelingen, herkansingen, beroepsmogelijkheden etcetera. De komende dagen gebruiken we om deze vragen te bekijken en daarop, voor zo ver mogelijk een antwoord te hebben. We zoeken daarbij zo veel mogelijk afstemming binnen de Alliantie en de regio.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.