School open tijdens carnavalsvakantie

De locatie Griftdijk is tijdens de voorjaarsvakantie (van 28 februari tot en met 4 maart) iedere ochtend (9.00u tot 12.00u) geopend voor het in ontvangst nemen van de aanmeldformulieren. U mag hier ook uw aanmeldformulier brengen voor de locatie Dijkstraat.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.