Rector ad interim bekend

Rector Wouter Middendorp heeft de voorzittershamer door gegeven aan Lambèrt van Genugten als rector ad interim.

Lambèrt van Genugten zal als interim rector aantreden voor de verwachte periode van medio maart tot 1 augustus. Dit ter overbrugging van de periode waarin de procedure werving van de nieuwe rector gaat lopen.

Lambèrt is tot augustus 2020 werkzaam geweest als bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Jan van Brabant in Helmond. Nu werkt hij nog regelmatig, parttime, als interim of als adviseur in het onderwijs.

Wij heten Lambèrt van Genugten van harte welkom!

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.