Schoolboeken op het Citadel College zijn gratis. Alle bij ons ingeschreven leerlingen krijgen via de school een boekenpakket als ouders de ondertekende bruikleenovereenkomst hebben ingeleverd. Ouders ontvangen de Bruikleenovereenkomst Lesmateriaal voor de zomervakantie, samen met de Regeling Leermiddelen Citadel College. Niet gratis zijn lesmaterialen als de atlas en rekenmachine, gymspullen en woordenboeken. Ook maken leerlingen gebruik van een laptop. Hiervoor hebben we een huur/koopovereenkomst. Meer informatie over ‘gratis schoolboeken’ staat op de website van het ministerie van OCW.