Schoolboeken op het Citadel College zijn gratis. Alle bij ons ingeschreven leerlingen krijgen via de school een boekenpakket als ouders de ondertekende bruikleenovereenkomst hebben ingeleverd. Ouders ontvangen de Bruikleenovereenkomst Lesmateriaal voor de zomervakantie, samen met de Regeling Leermiddelen Citadel College. Niet gratis zijn lesmaterialen als de atlas en rekenmachine, gymspullen en woordenboeken. Ook maken leerlingen gebruik van een laptop. Hiervoor hebben we een huur/koopovereenkomst. Meer informatie over ‘gratis schoolboeken’ staat op de website van het ministerie van OCW.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.