(Hoog)begaafdheid

Bij ons op het Citadel College vinden we het van wezenlijk belang dat alle leerlingen zich op hun plek voelen. Dat je als leerling gezien en gehoord wordt. Dat we als school goed kunnen inspelen op de talenten en leerbehoeften van alle leerlingen. Zo ook voor onze leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Hier kunnen leerlingen kiezen voor onderwijs dat bij hun kwaliteiten en ambities past. Wij zijn ervan overtuigd dat we leerlingen moeten leren leiding te nemen in hun leven, zodat ze eigen keuzes kunnen maken. 

Onderbouw

Het aanbod voor leerlingen die meer aankunnen begint uiteraard in klas 1, in de vwo+ klas of in Lumen. Het Citadel College biedt een tweejarige vwo+ brugperiode waar leerlingen het reguliere vwo-programma versneld aangeboden krijgen en er op die manier ruimte is voor verrijkings-, verdiepings- en verbredingsonderdelen. De cognitief getalenteerde leerling wordt uitgedaagd op de capaciteiten en ondersteund in het nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van (leer)strategieën en het maken van keuzes. Ook in Lumen bestaat de mogelijkheid om sneller door de stof te gaan en aan eigen projecten te werken.

 

Bovenbouw

In de bovenbouw bieden we maatwerk naar wens en waar mogelijk in overleg met de leerling, mentor, orthopedagoog en/of begaafdheidsspecialisten. Er zijn inmiddels drie specialisten hoogbegaafdheid op school die graag meedenken in mogelijkheden.

Er kan versnelling plaatsvinden, voor een of meerdere vakken. Je doet dan een jaar eerder examen voor een bepaald vak. Verder kun je deelnemen aan het persoonlijk rooster, zodat je meer ruimte krijgt om je schooltijd naar believen in te delen. Je krijgt de ruimte om deel te nemen aan universiteitsprogramma’s zoals PUC of masterclasses. Ook kun je deelnemen aan het sterproject, waarbij je aan een eigen project kunt werken onder lestijd. En uiteraard kun je ook meer de diepte in bij de vakken zoals dat bijvoorbeeld bij Cambridge Engels gebeurt.