ouderraad

Ouders mogen zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld 6 keer per jaar samen.

Taken van de ouderraad:

  • praten over de dagelijkse gang van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen op het Citadel College.
  • Een afvaardiging is aanwezig tijdens open dagen en andere activiteiten om voeling te houden met de school.
  • Het organiseren van de jaarlijkse thema-avond voor ouders.
  • Het regelen van de traktaties voor de eindexamenleerlingen.
  • Wij bespreken zaken die ouders opvallen en waar wij zelf vragen of opmerkingen over hebben.
  • Door de directie worden ook agendapunten aangedragen over de gang van zaken op school.
  • Beheer van het fonds voor projectgelden en de gelden voor de leerlingenwedstrijd tijdens schooljaar 2022-2023.

Op het Citadel College zijn ook klankbordgroepen actief. Deze zijn er voor de verschillende richtingen op beide locaties. Deze groepen komen 4 keer per jaar samen om allerlei onderwerpen die op school en in de klassen spelen te bespreken. Signalen van ouders en leerlingen zijn erg belangrijk voor de leden van de klankbordgroepen.

De ouderraad vindt het belangrijk dat er een goede verbindende schakel is tussen school, ouders en leerlingen. We proberen ernaar te streven dat er in iedere klankbordgroep ook een ouder van de ouderraad zit, om zo de lijnen kort te houden.
Ook is er contact met de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Wij zoeken nog enthousiaste nieuwe leden die onze ouderraad komen versterken. De onderstaande taken zijn voor dit schooljaar nog niet ingevuld, maar mocht u interesse in een andere taak hebben, dan bent u ook van harte welkom:

  • Penningmeester
  • Lid
  • Secretaris

aanmelden

Mocht u nog vragen hebben of wilt u zich aanmelden voor de Ouderraad, dan kunt u mailen naar: ouderraad@citadelcollege.nl. Ook als u tips of adviezen heeft voor de klankbordgroepen of de ouderraad bent u van harte uitgenodigd om te reageren.
Verslagen van de ouderraadvergaderingen kunt u hieronder downloaden:

Verslag ouderraadvergadering 13-03-2023

Verslag ouderraadvergadering 23-01-2023 

Verslag ouderraadvergadering 12 september 2022

Verslag Ouderraadvergadering 27 juni 2022

Verslag Ouderraadvergadering 14 maart 2022

Verslag Ouderraadvergadering 24 januari 2022

Verslag Ouderraadvergadering 13 september 2021
Verslag Ouderraadvergadering 7 juni 2021
Verslag Ouderraadvergadering 29 maart 2021
Verslag Ouderraadvergadering 14 Januari 2019
Verslag Ouderraadvergadering 11 Maart 2019
Verslag Ouderraadvergadering 17 Juni 2019
Verslag Ouderraadvergadering 23 September 2019
Verslag Ouderraadvergadering 21 Oktober 2019

vragen en ideeën

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de ouderraad kunnen een mail sturen naar: ouderraad@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.