medezeggenschaps- raad

In de medezeggenschapsraad (MR) van het Citadel College zitten drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. Samen bespreken ze lopende schoolzaken met de schoolleiding. De MR heeft inspraak waar het gaat om sommige beleidsbeslissingen en kan gebruikmaken van haar advies- of instemmingsrecht.

Het Citadel College maakt deel uit van scholenbestuur @VOcampus. @VOcampus heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt en beoordeelt. Onze school is met één personeelslid en één leerlinglid vertegenwoordigd in de GMR.
Contact opnemen met de MR kan via mr@citadelcollege.nl.

meer informatie

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de medezeggenschapsraad kunnen een mail sturen naar: mr@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord..

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.