Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van het Citadel College zitten drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. Samen bespreken ze lopende schoolzaken met de schoolleiding. De MR heeft inspraak waar het gaat om sommige beleidsbeslissingen en kan gebruikmaken van haar advies- of instemmingsrecht.

Het Citadel College maakt deel uit van scholenbestuur @VOcampus. @VOcampus heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt en beoordeelt. Onze school is met één personeelslid en één leerlinglid vertegenwoordigd in de GMR.
Contact opnemen met de MR kan via mr@citadelcollege.nl.

meer informatie

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de medezeggenschapsraad kunnen een mail sturen naar: mr@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord..