leerlingenraad

De leerlingenraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen binnen onze school. Ook organiseert de raad allerlei activiteiten. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle leerjaren.

Naast de leerlingenraad zijn er ook verschillende klankbordgroepen actief op het Citadel College. In deze groepen praten leerlingen met docenten over ontwikkelingen op de eigen afdeling en vindt afstemming plaats over wat eventueel anders of beter kan.

De leerlingenraad is onder meer betrokken (geweest) bij:

  • de inrichting/kleurkeuze van het gebouw aan de Griftdijk;
  • de sollicitatiecommissies voor de benoeming van nieuw personeel;
  • het organiseren van de open dag, open lesmiddag en leerlingenfeesten.