Als je je aanmeldt voor Lumen, dan vragen we jou ook waar jij graag wil dat jouw coach je in begeleidt. Bijvoorbeeld beter leren plannen, maar ook vriendschappen leren sluiten of beter leren samenwerken. We kijken ook naar wat voor jou fijn werkt; je aan de hand nemen en veel structuur bieden, of juist jou je gang laten gaan en vooral begeleiding bieden als jij zelf aangeeft dat je dat nodig hebt. In het intakegesprek met één van de coaches dat erop volgt gaan we nog dieper in op jouw coachingsbehoefte. Op basis daarvan gaan we kritisch kijken naar welke coach het beste bij jou past.

Tijdens de weekstart, iedere maandagochtend, zitten we met de Lumengroep en coaches bij elkaar voor mededelingen voor die week, en ook voor inspiratiesessies. We nodigen experts uit om jou te prikkelen voor je persoonlijk leerdoelen. Na het gezamenlijke gedeelte komen de coachgroepen bij elkaar (één coach en maximaal 15 leerlingen). In deze groep ga je je planning voor de week maken of bijwerken, bespreek je zaken die je graag in de coachgroep kwijt wil, en voeren we discussies over actuele en/of maatschappelijke thema’s die ingebracht zijn door jou of iemand anders in de coachgroep. Tijdens de dagstart, iedere dinsdag t/m vrijdag aan het begin van de dag, is er ook ruimte voor mededelingen en kijk je naar je planning voor die dag. Daarna ga je verder met Zelfstandig Werken en Leren (ZWL).

In Lumen werk je aan drie soorten leerdoelen: persoonlijke leerdoelen, maatschappelijke leerdoelen en verplichte leerdoelen. De persoonlijke leerdoelen verzin je zelf, de maatschappelijke leerdoelen stel je samen op voor de mensen in je omgeving en de verplichte leerdoelen zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Je coaches begeleiden je in het zoeken naar een persoonlijk leerdoel door je veel vragen te stellen over je interesses en hier meer informatie over op te zoeken. Daar helpen de inspiratiesessies of het Lumenrad je misschien wel bij. Je mag voor je persoonlijk leerdoel alles kiezen wat je wil, als het maar uitvoerbaar is! Je coach helpt je ook bij het koppelen van verplichte leerdoelen aan je persoonlijke en maatschappelijke leerdoelen. Je kunt bijvoorbeeld een kledinglijn ontwerpen (persoonlijk leerdoel) met duurzame materialen (maatschappelijk leerdoel en verplicht leerdoel Aardrijkskunde) en deze kleding fotograferen (verplicht leerdoel Kunst) of een modeshow in het Engels verzorgen.

In Lumen heb je alle vakken die we ook in het reguliere onderwijs aanbieden, behalve Onderzoek & Ontwerp omdat je de vaardigheden die bij deze vakken geleerd worden op een andere manier aanpakt (met het Lumenplan). Je leert op je eigen manier en op je eigen tempo en niveau aan je eigen leerdoelen, waardoor klassikale lessen vaak niet passen. Het kan zijn dat een vakexpert merkt dat er veel vraag is naar een bepaald onderdeel, zoals bijvoorbeeld de uitspraak van een taal, de werking van een microscoop of het toepassen van een wiskundige formule. Dan kan er een klassikale instructie worden gegeven. In Lumen kan je leerboeken gebruiken, maar we dagen je uit om het leerboek te zien als één van de vele bronnen die er zijn. Je kunt de informatie die je nodig hebt, naast uit een boek of van de vakexpert, ook op andere manieren krijgen, door bijvoorbeeld onderzoek te doen op internet of naar een bedrijf te gaan dat gespecialiseerd is in wat jij graag wil leren.

In Lumen werk je in periodes van 6 weken. Aan het eind van zo’n periode kijken we terug op wat je hebt geleerd, hoe je dat hebt geleerd, wat er goed ging, wat je kunt verbeteren, en wat je gaat leren in de volgende periode van 6 weken. Samen met je coach maak je hier een planning voor. Om je aan je planning te kunnen houden, zul je soms ook wat thuis moeten doen. Je maakt afspraken met je coach en vakexpert over hoe je aan de slag gaat met je leerdoelen en op welke manier je wil aantonen dat je de stof beheerst. Dat kan op verschillende manieren: een filmpje, game, strip, experiment, verslag, poster, toets, noem maar op! Na iedere periode van 6 weken krijg je feedback van je coach en de vakexperts om stil te staan bij wat je hebt geleerd en hoe je ermee aan de slag bent gegaan.

De vakexperts hebben de verplichte leerdoelen opgedeeld in de niveaus vmbo-t, havo en vwo. Dit betekent dat zij jou gaan uitdagen op jouw instapniveau, het advies van de basisschool. Maar het kan best zijn dat je Engels op vw-oniveau beheerst, terwijl je met een vmbo-theoretisch advies binnen bent gekomen. Dat betekent dat je Engels dus gewoon op vwo-niveau kunt leren! Tot nu toe zit het onderwijssysteem wel zo in elkaar dat je je diploma krijgt op het laagste niveau waar je uiteindelijk examen in doet. Hopelijk gaat dat in de toekomst veranderen…

In Lumen mag je zelf weten aan welke leerdoelen je alleen of samen werkt. Bij vakken als gym, drama en muziek is samenwerken erg belangrijk, vandaar dat je je ook inschrijft voor deze vakken voor een periode van 6 weken. Voor de maatschappelijke leerdoelen is het ook gebruikelijk om samen te werken. Je werkt samen met een werkgroep op basis van dezelfde interesses aan de leerdoelen. Zo kun je dus samen de Open Dag of de Sinterklaassurprises organiseren, maar ook de inrichting van de Lumenruimte of het leerlingbestuur in Lumen zijn maatschappelijk leerdoelen. In de verplichte leerdoelen kan een coach of vakexpert jou koppelen aan een klasgenootje om met en van elkaar te leren, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook als het gaat om vaardigheden zoals organiseren, kritisch denken, creatief denken en reflecteren.

Lumen is er voor alle leerlingen. Het kan zijn dat je voor Lumen kiest omdat je de manier van leren gewend bent vanuit de basisschool en het fijn vindt om dat voort te zetten op de middelbare school. Het kan ook zijn dat je voor Lumen kiest omdat je het niet zo gewend bent, maar het wel graag wil leren. Als je het bijvoorbeeld lastig vindt om zelfstandig met leerdoelen aan de slag te gaan of om te plannen, dan is Lumen misschien wel juist de uitdaging die je nodig hebt! Wat we wel erg belangrijk vinden is dat je je open kan en durft te stellen om te leren en dat je de hulp die we je bieden ook aan kunt nemen.

We hebben de pauzes en de schooltijden in Lumen gelijkgesteld aan die van de rest van het Citadel College. Daarnaast zijn er ook (buitenschoolse) activiteiten die georganiseerd worden voor en met alle leerlingen in het Citadel College, dus ook met de Lumenleerlingen.

Op het Citadel College vinden we betrokkenheid erg belangrijk, zo ook in Lumen. We houden korte lijntjes naar huis, waardoor signaleringen zowel op school als thuis snel opgepakt kunnen worden. Omdat we met verschillende ELO’s (Elektronische Leeromgevingen) werken, kun je als ouder ook vanuit thuis meekijken in de voortgang van je kind. Daarnaast organiseren we een paar keer per jaar driehoeksgesprekken (kind-ouder-vakexpert/coach), een Bring Your Parents To School Week en komen we op huisbezoek. Lumen is volop in ontwikkeling en we horen graag terug van ouders hoe zij Lumen thuis ervaren. Hiervoor is een ouderklankbordgroep opgericht die op dit moment eens in de 2 maanden bij elkaar komt.

Na je aanmelding krijg je normaal gesproken een uitnodiging voor een intakegesprek, waarin wij jou beter leren kennen. Tijdens de kennismakingsmiddag in juni leer je dan de Lumengroep en je coach kennen. Gezien de huidige maatregelen rondom het Coronavirus houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen we deze procedure waar nodig aanpassen. Na jouw aanmelding, informeren we je daarover via e-mail.

We gaan ervan uit dat je een goede inschatting hebt kunnen maken of Lumen bij je past. Je maakt deze keuze dus eigenlijk voor je hele schoolcarrière. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat we er samen achter komen dat jij het erg lastig vindt je draai te vinden in Lumen. We gaan dan samen kijken welke begeleiding we je in Lumen kunnen bieden zodat je toch het gevoel krijgt op je plek bent. Het belangrijkste vinden wij namelijk dat jij je fijn voelt op school. Als dat, zelfs na alles wat we extra hebben gedaan, toch niet genoeg blijkt, dan gaan we uiteraard met jou en je ouders op zoek naar welke oplossing dan het beste voor jou is.

Lumen is een compleet nieuw onderwijsconcept. Sinds augustus hebben we heel veel waardevolle ervaringen opgedaan, die in sommige gevallen ook meteen geleid hebben tot aanpassingen in de uitvoering van het concept. Dit doen we in nauw overleg met de leerlingen en de ouders. Ook de komende tijd zijn we samen met de coaches, collega’s, leerlingen en ouders volop bezig met de doorontwikkeling van Lumen. De onderwerpen die ons nu bezig houden, zijn: persoonlijke leerdoelen, rol vakexpert, rol coach, overzicht en voortgang.