Leerlingen zitten 2 jaar lang in dezelfde dakpanklas. We hebben de volgende dakpanklassen:

  • vmbo-basis/vmbo-kader
  • vmbo-kader/vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo/vwo.

Daarnaast hebben we een vwo+-klas. Na 2 jaar wordt de keuze voor het niveau gemaakt.

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen de eerste 2 periodes een gemengd cijfer. Pas de laatste periode krijgen ze op 2 niveaus een cijfer. We vinden het van belang dat onze brugklasleerlingen rustig kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs. Een brugklas van 2 jaar helpt hieraan mee. De keuze voor het niveau wordt op die manier later gemaakt, waardoor een leerling kan laten zien wat hij of zij kan.