Leerjaar 1

De aanmeldingstermijn voor schooljaar 2021-2022 is verstreken.

Lumen/Onderweg

De aanmeldingstermijn voor schooljaar 2021-2022 is verstreken.

Vragen

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Dijkstraat kun je stellen aan Janco Heijs.

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Griftdijk kun je stellen aan Heleen Peterse of Sanne van Stipdonk.

Leerjaar 2 en hoger

Informatie over aanmelden kun je opvragen bij:

Dijkstraat:

  • Gerben van der Heijden

Let op: op de locatie Dijkstraat is geen plaats meer voor instroom in verband met het feit dat het maximaal aantal te plaatsen leerlingen is bereikt. Dit geldt voor alle leerjaren.

Griftdijk:

  • vmbo-t/havo/vwo en vwo+ onderbouw: Heleen Peterse
  • vmbo theoretisch bovenbouw: Ralf van Kesteren
  • havo bovenbouw: Bram Verweij
  • vwo bovenbouw: Bram Verweij
Menu