Leerjaar 1

Aanmelden kan tot uiterlijk 6 maart 2022.

Bij aanmelding worden er 2 formulieren ingeleverd:
1. het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband VO. Op dit
formulier wordt door de basisschool aangegeven wat het (diploma-)advies is, in welke dakpanklas de leerling het best geplaatst kan worden en of de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs
2. het aanmeldingsformulier 2022-2023 van het Citadel College.

Aanmeldformulier Citadel College 

Aanmeldformulier Dijkstraat
Aanmeldformulier Griftdijk

Hoe inleveren

De formulieren kunnen worden ingeleverd op onze locaties op de volgende data: 21, 22, 23, 24 en 25 februari van 16.00-17.00.

Ook tijdens onze open dag op 19 februari kunnen de aanmeldformulieren op onze locaties worden ingeleverd.

Eventueel kunnen we helpen bij het invullen van het formulier.

Toelatingsbeleid

Hier vind je het toelatingsbeleid 2022-2023.

Lumen/Onderweg

Aanmelden voor Lumen/Onderweg? Dit kan via het aanmeldingsformulier 2022-2023 van het Citadel College (deze is vanaf half januari te downloaden via de website)

Vragen

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Dijkstraat kun je stellen aan Janco Heijs: j.heijs@citadelcollege.nl

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Griftdijk kun je stellen aan Janneke Loos: j.loos@citadelcollege.nl

Leerjaar 2 en hoger

Informatie over aanmelden kun je opvragen bij:

Dijkstraat:

  • Janco Heijs (leerjaar 2), j.heijs@citadelcollege.nl
  • Gerben van der Heijden (leerjaar 3 en 4), g.vanderheijden@citadelcollege.nl

Let op: op de locatie Dijkstraat is geen plaats meer voor tussentijdse instroom in verband met het feit dat het maximaal aantal te plaatsen leerlingen is bereikt. 

Griftdijk:

  • vmbo-t/havo/vwo en vwo+ onderbouw: Janneke Loos, j.loos@citadelcollege.nl
  • vmbo theoretisch bovenbouw: Ralf van Kesteren, r.vankesteren@citadelcollege.nl
  • havo bovenbouw: Bram Verweij, b.verweij@citadelcollege.nl
  • vwo bovenbouw: Anne-Marie Boers-Müller, a.boers-muller@citadelcollege.nl

Aanmeldformulier 2022- 2023 leerjaar 2-6

Menu