Laat leerlingen zien wat uw beroep inhoudt

Op maandag 2 oktober ‘s ochtends vindt een beroepenochtend plaats voor leerlingen uit 3 havo en 3 vwo.  Om de leerlingen een goed beeld van de arbeidsmarkt te geven en ze na de kerst beter te kunnen helpen bij hun profielkeuze, zoeken wij nog ouders of familieleden en kennissen die van 9.00u tot 11.00 uur de leerlingen willen voorlichten over hun werkzaamheden.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.