ouder

We willen dat ouders zich betrokken voelen bij onze school, de school van hun kind(eren). Daarom werken we goed met ze samen en creëren we gedurende het schooljaar momenten om elkaar te ontmoeten, zoals tijdens thema-avonden, ouderavonden en ‘pa & ma in de schoolbanken’.

vragen en ideeën

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de ouderraad kunnen een mail sturen naar: ouderraad@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.