1. Home
  2. Op het Citadel College
  3. Raadgevers
  4. Medezeggenschapsraad

medezeggenschaps- raad

In de medezeggenschapsraad (MR) van het Citadel College zitten drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. Samen bespreken ze lopende schoolzaken met de schoolleiding. De MR heeft inspraak waar het gaat om sommige beleidsbeslissingen en kan gebruikmaken van haar advies- of instemmingsrecht.

Het Citadel College maakt deel uit van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De ‘Alliantie’ heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt en beoordeelt. Onze school is met één personeelslid vertegenwoordigd in de GMR.

meer informatie

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de medezeggenschapsraad kunnen een mail sturen naar: mr@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord..