Filmen van docenten

Docenten worden regelmatig gefilmd. Beeldmateriaal kan verduidelijken hoe een les verloopt en is een mooi startpunt om te leren. De onderwijswet geeft ons de ruimte om in de les te filmen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De filmcamera staat achter in het lokaal zodat leerlingen grotendeels van achteren gefilmd worden. Het is niet verplicht om toestemming te vragen aan ouders en leerlingen, wel informeren we de leerlingen voorafgaand aan het filmen. Het materiaal wordt alleen gebruikt door de docent en een coach. Na afloop wordt het beeldmateriaal vernietigd.

Filmen door leerlingen

Leerlingen filmen met enige regelmaat in de school. Bijvoorbeeld voor Citadel TV, maar ook voor het doen van onderzoek voor het vak O&O of het maken van een vlog of lipdub. Dit zijn enkele voorbeelden van de manieren waarop we film inzetten in de lessen. De beelden worden alleen in de les vertoond en vervolgens verwijderd.

Ook tijdens de activiteiten en reizen worden foto’s gemaakt van leerlingen. Op dit moment brengen we in kaart op welke manier we het gemaakte beeld- en geluidsmateriaal mogen gebruiken. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via onderstaande link doorgeven waar zij wel en geen toestemming voor geven. Geen reactie betekent geen toestemming. Wij vragen u om uw wensen kenbaar te maken.

Mevrouw Van de Vinne (docent Frans en O&O) laat haar leerlingen regelmatig filmen en heeft met een van haar klassen onderstaand stuk geschreven:
“Het Citadel College heeft onderzoek doen hoog in het vaandel staan. Vanaf de eerste klas leren de leerlingen al een onderzoekende houding te hebben. Er worden in de school vaak enquêtes en interviews afgenomen, maar er worden ook experimenten uitgevoerd. Soms zijn dit sociale experimenten, waarbij er gekeken wordt naar de reactie van mensen in bepaalde situaties. Om de experimenten te onderzoeken, worden de reacties vaker gefilmd. Tevens zijn beelden sterk materiaal, omdat ze geen ruimte laten voor eigen invulling. Het kan dus zijn dat er in de school wordt gefilmd ten gunste van het leerproces van andere leerlingen. Na het experiment wordt in de klas altijd toegelicht waarom er gefilmd wordt, maar ook dat de beelden niet online komen en na het analyseren verwijderd worden.”

Vul uw voorkeuren in via deze link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pwiao0Qyo0y8huAlqYgNBtkXJBCfnxtIp6JsnVN9xHZUMDAwU1FDMVBBWFJGSjUzUTk2Q0IyQzdDSi4u

Menu