Marion Doeze Jager (decaan Griftdijk)

Voor leerlingen

Gedurende je schoolloopbaan moet je verschillende keren een keuze maken. Denk hierbij aan de keuze voor een bepaald vak, een profiel  en de keuze voor een vervolgopleiding. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen!  Tijdens de mentorlessen werk je aan opdrachten die je ondersteunen in je keuzeproces en ontvang je informatie die je nodig hebt om de keuze weloverwogen te kunnen maken. Ook kun je terecht bij de decaan. Op de Griftdijk is dat mevr. Doeze Jager (m.doezejager@citadelcollege.nl).

Dus heb je vragen en/of wil je een gesprek over je profielkeuze, je studiekeuze, over beroepen, aanmelding vervolgopleidingen, de studiefinanciering of de invulling van een tussenjaar neem dan contact op met de decaan.

Voor ouders

We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van het programma rondom loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB).
Wij werken daarom vanaf dit schooljaar met een ouder-portaal ‘help mee bij lob’. Via deze website kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter. Door aan te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u relevante informatie in beeld.

Op http://citadel.helpmeebijlob.nl/ krijgt u informatie over de LOB-activiteiten, open dagen, interessante links en veel gestelde vragen. Tevens geeft de website informatie over onze kijk op LOB, onze LOB aanpak en uw rol als ouder.