Praktijkgericht Programma

Inleiding

Het Citadel College is een school waar leerlingen tot leren groeien en schitteren willen komen en waar leerlingen kiezen voor onderwijs dat bij hun kwaliteiten en ambities past. Wij zijn er van overtuigd dat we leerlingen moeten leren leiding te nemen in hun leven zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. En wij helpen ze daarbij.

De ontwikkeling van het Praktijkgericht Programma op het Citadel College sluit mooi aan bij onze missie en visie. Leerlingen worden in het Praktijkgericht Programma uitgedaagd zichzelf beter te leren kennen en kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen passend bij hun eigen ambities. We doen dit door ons binnen het praktijkgerichte vak meer coachend op te stellen zodat de leerlingen de ruimte krijgen hun eigen pad hierin te bewandelen. De driehoeksgesprekken zoals we die op het Citadel College kennen zijn hierin een mooi startpunt.

Doel

Ons doel is dat de leerling naast dat hij/zij zichzelf beter leert kennen ook een goed beeld ontwikkelt van de vervolgopleiding van zijn/haar keuze zodat de leerling zelf goed kan beoordelen of deze richting hem of haar past.

Ontwikkelingen binnen vmbo-t

De ontwikkelingen in het vmbo staan niet stil. Binnen het vmbo basis en kader is steeds meer aandacht voor praktijkvaardigheden en beroepsvoorbereidende vakken. Een mooie ontwikkeling die de leerlingen goed voorbereiden op een vervolgopleiding binnen het mbo. Om de vmbo-t leerlingen een goede aansluiting te bieden op het mbo is besloten dat in het examenprogramma van het vmbo-t een praktijkgericht vak toegevoegd zal worden. Om deze verandering voor te bereiden zijn er in het gehele land 130 scholen die nu mogen starten met het Praktijkgericht Programma. Wij zijn één van deze voorloper-scholen.

Het Praktijkgericht Programma op het Citadel College

Op het Citadel College hebben we gekozen voor het vak ondernemen. Dit vak past bij alle profielen die we op het huidige vmbo-t hebben. Of je nu een bedrijfje wilt starten in de techniek, de agrarische sector of in zorg en welzijn. De vaardigheden die je leert bij het vak ondernemen komen in elk profiel en in elke sector van pas.

Kijk mee

Hieronder vind je drie filmpjes. Het eerste filmpje laat zien wat de Nieuwe Leerweg inhoudt. In de tweede video vertelt docent Maayke Peters iets over het vak Ondernemen. In het derde filmpje nemen leerlingen je mee in hun ervaringen.

Presentatie

Je kunt de presentatie downloaden door op de link hieronder te klikken.

Informatieavond Nieuwe Leerweg

Locatie

Samen met de locatie  Dijkstraat onderzoeken we op dit moment op beide locaties de mogelijkheid tot het geven van het praktijkvak ondernemen. Dit zou kunnen plaatsvinden in het economie en ondernemen lokaal op de Dijkstraat of we richten een ruimte in op de locatie  Griftdijk die voldoet aan de eisen voor dit vak.

Inhoud van het Praktijkgericht Programma

De inhoud van het vak ondernemen zal voor een deel uit theorie bestaan die je nodig hebt om te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het starten en hebben van een eigen onderneming maar vooral uit het aanleren van praktische vaardigheden en praktijkgerichte opdrachten uit het bedrijfsleven die te maken hebben met ondernemerschap.

Diploma

Op het Citadel College zullen de leerlingen die kiezen voor het Praktijkgericht Programma in minimaal 5 theoretische vakken een examen doen. Daarnaast zullen ze in de derde en vierde klas het praktijkgerichte vak ondernemen volgen en afsluiten met een (school)examen.

Het Praktijkgericht Programma sluit aan op het mbo en op de havo. Wil je gebruik maken van het recht op automatische doorstroom naar de havo zul je net als de leerlingen in het vmbo-t een extra theorievak moeten kiezen in je examenpakket. De decaan kan je goed adviseren bij het samenstellen van je vakkenpakket.

Voor wie is het Praktijkgericht Programma

De leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in de tweede klas zitten en die in schooljaar 2021-2022 naar 3 vmbo-t gaan kunnen kiezen voor het Praktijkgericht Programma.

Aanmelden?

Voor leerlingen op de Griftdijk: Heb je interesse om te starten in het Praktijkgericht Programma, dan kun je dit via Zermelo aangeven.

Voor leerlingen op de Dijkstraat: Heb je interesse om te starten in het Praktijkgericht Programma, vraag dan een formulier bij je mentor of meneer Hendriks (decaan).