leergebieden en rooster

Je krijgt in Lumen vrijheid in wat je wanneer en hoe wil leren. Dat betekent ook dat je een persoonlijke weekplanning samenstelt. Iedere week maak je, samen met je coach, keuzes over wat je wanneer en waar gaat doen. Er zijn verschillende soorten momenten in het rooster:

• Tijdens de weekstart nodigen we externe experts uit, plannen we in coachgroepen de week in, bespreken we actualiteit en besteden we aandacht aan het aanleren van vaardigheden zoals presenteren, reflecteren, samenwerken, kritisch denken en creatief denken.

• Tijdens de dagstart bespreken we praktische mededelingen en komen werkgroepen voor de maatschappelijke leerroutes bij elkaar.

• Tijdens de vakexperturen ga je in gesprek met je vakexpert over de leerdoelen van de verplichte leerroute waar je op dat moment mee bezig bent. Je kunt ook om hulp of feedback vragen en, als je daar klaar voor bent, aantonen dat je iets geleerd hebt, . De vakexperts verzorgen ook inspiratielessen over allerlei onderwerpen, zodat je geprikkeld wordt voor je verplichte of persoonlijke leerroute.

Lisanne, vakexpert: ‘Het mooie van mijn lessen Frans in Lumen is dat ik echt per leerling de tijd heb om te kijken wat hij/zij nodig heeft om de leerdoelen te behalen. Ik word heel blij van alle filmpjes, posters en spreekbeurten die ik zie en dat motiveert leerlingen ook.’

• Tijdens Zelfstandig Werken en Leren (ZWL) ga je aan de slag met één van de drie leerroutes. Er is altijd een ZWL-coach in de buurt die jou kan begeleiden.

Fatma, coach: ‘Tijdens ZWL help ik leerlingen met veel verschillende verplichte, maar ook persoonlijk doelen. Ik motiveer onze leerlingen door ze vragen te stellen en hen zelf aan het denken te zetten. Ik ben een vraagbaak en aanspreekpunt voor de momenten dat de leerlingen het even niet meer weten”. Elke dag is een nieuwe uitdaging vol met enthousiasme en passie!’

Tijdens de wekelijkse coachgesprek ga je samen met je coach volgens een vaste structuur praten over hoe het met jou en je doelen gaat.

Er zijn in Lumen ook veel werkgroepen voor de maatschappelijke doelen. Zo is er een werkgroep voor het interieur, voor de jaarlijkse kerstactie, voor de open dag, en er is ook een Lumenraad. Onder begeleiding van een coach komen deze werkgroepen bij elkaar en maken via een overzichtelijk planbord afspraken.

Fleur, leerling: ‘Het mooie van Lumen is dat je je eigen rooster mag inplannen. Dus als je vindt dat je biologieles nodig hebt, kun je dat inplannen voor hulp, en anders gewoon ZWL om er zelfstandig aan te werken. Ook kun je bepalen tot welk uur je wil werken, als je maar de uren maakt. Dus lekker tot het vierde uur op vrijdag!’

voorbeelden

Benieuwd naar welke planners we gebruiken? Bekijk hier de voorbeelden.