begeleiding

Wij willen graag dat je je talenten ontwikkelt op onze school en lekker in je vel zit. Daarom is het fijn dat je met iemand kan praten over persoonlijke en praktische zaken: je mentor. Je hebt geregeld een individueel mentorgesprek over hoe het met je gaat, je opleiding na het Citadel of over wat je later wil worden. Ook zijn er speciale mentoruren waar thema’s aan bod komen, zoals vriendschap of problemen oplossen.

Mentor

Jouw mentor speelt een belangrijke rol in je begeleiding.

Zorg

Soms is er tijdelijk wat extra begeleiding nodig. Dan kan er hulp worden geboden door het ondersteuningsteam dat onder leiding staat van onze zorgcoördinator. In het ondersteuningsteam zitten een orthopedagoog, een remedial teacher, ​begeleiders passend onderwijs, eenschoolmaatschappelijk werker, (school)arts en verpleegkundige. Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met leerproblemen of persoonlijke problemen. ​Onze insteek hierbij is kortdurende hulp, waarna de leerling het weer zelf redt in de klas met hulp van de mentor en vakdocenten.

Als er wat extra hulp nodig is voor een vak, dan zijn er in de onderbouw wekelijks bijlessen mogelijk. We noemen dat Hulp op maat-lessen.

Je mag zelf om bijles vragen, maar we kunnen ook aangeven dat we je graag hulp op maat willen geven in een of meerdere vakken.

Voor meer informatie over dyslexie en dyscalculie en de begeleiding daarbij kun je terecht bij onze remedial teacher, mevrouw Floris: m.floris@citadelcollege.nl

heb je vragen of wil je meer weten?

Op onze website staat heel veel nuttige en leuke informatie. Toch kan het zijn dat je nog vragen hebt of ergens meer over wilt weten. Is dat zo? Druk op onderstaande knop en vul het contactformulier in.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.