Nieuws over aanmeldingen

We zijn blij met de belangstelling voor het Citadel College. Helaas hebben we vandaag ook 24 leerlingen en hun ouders moeten uitloten. We begrijpen de teleurstelling hierover. Inmiddels hebben we al deze ouders bereikt.

Voor alle overige leerlingen die zich hebben aangemeld: geen nieuws is goed nieuws. Woensdag 9 maart sturen wij per post de brief over de voorlopige plaatsing.

Let op: we zitten nu op alle niveaus vol.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.