‘nieuwe gebouw is de mooie kers op de taart’

Door onze redactie

Met de komst van de nieuwe vmbo-locatie biedt het Citadel College leerlingen straks letterlijk het perfecte podium om te leren, te groeien en te schitteren. Rector Wouter Middendorp is blij met de noodzakelijke verandering, maar gaat het ‘oude’ Dijkstraatgevoel missen.

Wouter Middendorp voelt zich, zoals hij zelf aangeeft, een bevoorrecht mens. Niet alleen helpt hij een school verder op te bouwen, ook is hij nauw betrokken bij de komst van een compleet nieuwe locatie. Ga je ervan uidat een schoolgebouw een looptijd heeft van zo’n 60 jaar en dat een mens gemiddeld 40 jaar werkt, dan is dit iets wat niet veel schoolleiders meemaken. Ik als rector van het Citadel College dus wel. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zeker omdat we een vmbo-afdeling neerzetten die qua inhoud en uitstraling helemaal past bij onze huidige visie.’ 

Twee onderwijsstromen  

Daarmee refereert Wouter onder meer aan de introductie van ‘Onderweg’. De nieuwe onderwijsvorm is bedoeld voor vmbo-leerlingen die liefst zelf bedenken wat en hoe ze willen lerenMet Onderweg laten we leerlingen ontdekken wat ze kunnen en willen. Eigenlijk zoals dat ook op steeds meer basisscholen gebeurt. Daarnaast houden we natuurlijk gewoon ons vertrouwde aanbod, zodat we recht doen aan wat kinderen van ons vragen. Anders dan nu biedt het nieuwe pand straks nog meer ruimte voor beide onderwijsstromen; én de leervraaggerichte én de structurele aanpak.’ 

Praktijk centraal  

Ander, zichtbaar voordeelin het nieuwe gebouw staat de praktijk centraal‘Alle praktijkvakken worden beneden gegeven. Je ziet buiten wat er binnen gebeurt, loopletterlijk het vmbo in’, vertelt Wouter. Dat zal het praktijkonderwijs goed doen. Ook omdat ik hoop en verwacht dat bedrijven en organisaties graag bij ons komen laten zien wat ze in huis hebben. Andersom willen we leerlingen nog meer en vaker kennis laten maken met buiten, meteen vanaf het eerste jaar. Tijdens een korte stage of meeloopdag bijvoorbeeld. Ik ben heel blij met alle onderwijskundige ontwikkelingen en ons moderniseringsplanAl zie ik het nieuwe gebouw vooral als de mooie kers op de taart. Het sluit precies aan bij waar we mee bezig zijn en is daarmee het perfecte podium om te leren, groeien en schitteren.’ 

Prettige samenwerking 

Dat ‘podium’ kwam mede tot stand dankzij een puik staaltje vakwerk van architect Jo Jongen, vindt Wouter. ‘Het is Jo gelukt om voor een driehoekig stukje grond een niet-driehoekig, organisch gebouw te ontwikkelenEcht heel knap. De slinger van ons logo zit er bijna in. Dat had ik niet verwacht. Sowieso verloopt het project tot nu toe heel soepel. Op wat kleine horten en stoten na, maar dat hou je altijd. In vergelijking met andere bouwtrajecten die ik van de zijlijn mocht meemaken, ervaar ik de huidige samenwerking tussen alle betrokken partijen als buitengewoon prettig. Samen zetten we een mooi gebouw neer, voor maximaal 440 kinderen, hetzelfde aantal als nu. Het blijft een omgeving waar we elkaar kennen; iets wat we als Citadel College super belangrijk vinden.’   

Stukje historie 

Met de komst van de nieuwe vmbo-locatie, eind december 2020, gaat tegelijkertijd een tastbaar stukje historie verloren, beseft Wouter. ‘Ons huidige pand is het fundament van het Citadel College, de basis waar alles begon. En dat allemaal dankzij twee bevlogen onderwijsmensen op een zeepkist (oud-rector Karel de Waal en conrector Niek Schootnu belast met de nieuwbouw) die met een tekening en een goed verhaal de eerste leerlingen en medewerkers over de streep trokken. De rest is geschiedenis. Van dat pand, dat eigenlijk helemaal niet als schoolgebouw was bedoeld, nemen we straks afscheid. Dat is niet niks. En daar gaan we niet zomaar aan voorbij. Aan de andere kant is nieuwbouw op deze plek in de Waalsprong heel vanzelfsprekend. Onze twee schoolgebouwen staan nu nog in een redelijk landelijke omgeving, maar gaan over vijf jaar op in de wijk. We krijgen er veel nieuwe buren bij. Dat is gunstig, maar wordt ook zoeken. Al hebben we één groot voordeel: het ‘Citadel’ staat er al. Ze kunnen niet om ons heen.’