nieuwbouw vmbo-locatie citadel college

De eerste paal gaat pas in oktober 2019 de grond in, maar op papier krijgt de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel College nu al stapsgewijs vorm en inhoud. We vroegen Niek Schoot, namens de school kartrekker van het project, meer te vertellen over de laatste ontwikkelingen.

Dat het nieuwe vmbo-pand als geroepen komt, kan Niek alleen maar beamen. ‘Het huidige gebouw is flink verouderd, inefficiënt ingericht en slecht geïsoleerd. Daar valt niet tegenaan te repareren. Bovendien geven we onze leerlingen onderwijs dat past bij deze tijd. Dit kan eigenlijk alleen in een gebouw waar alle mogelijkheden aanwezig zijn om dat ook te realiseren. Let wel: het nieuwe pand is pertinent niet bedoeld om als school groter te groeien. Ook in de toekomst hanteren we een maximum van 440 leerlingen. Die kleinschaligheid is overzichtelijk. Wij willen de kinderen letterlijk goed kennen, want prestaties en relaties hangen nauw met elkaar samen. Dat is de afgelopen jaren wel bewezen.’

Jo Jongen
De laatste maanden zijn achter de schermen een aantal stappen gezet, waarvan de definitieve keuze voor de architect misschien wel de belangrijkste is. Niek: ‘Uiteindelijk hebben we gekozen voor Jo Jongen van AGS Architects uit Heerlen. Jo is geen onbekende in Nijmegen. Hij tekende bijvoorbeeld voor het ontwerp van het nieuwe Doornroosje en het Gymnasion op de campus van de universiteit.

De komende tijd hopen we de aanbestedingsprocedures voor de aannemer en installateurs af te ronden. Ook willen we snel een binnenhuisarchitect selecteren, zodat we met de inrichting van het pand aan de slag kunnen.’

100% BENG
En dat pand is BENG-ready, vertelt Niek. ‘De nieuwe vmbo-locatie wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Er komt een aansluiting op stadsverwarming, een warmtepomp-installatie regelt de koeling en verwarming. Verder is het gebouw optimaal geïsoleerd en volledig gasloos. Met een beetje goede wil moet het ons lukken om voor nul op de teller, dus 100% BENG, te gaan. Verder is het een Frisse School, label B. Met de lichtkwaliteit en luchtcirculatie in het pand zit het meer dan goed.’

Karakteristiek
Wat opvalt aan het ontwerp is dat het met zijn ronde vormen, lichte bakstenen, verticale raampartijen en lichtkoepel qua uitstraling behoorlijk afwijkt van de locatie aan de Griftdijk. Niek: ‘Het pand moet in het landschap passen en aansluiten op het tegenoverliggende HWC-gebouw (Warmtenet Nijmegen, red.). Dan kom je al snel uit bij een eigentijds, karakteristiek ontwerp. En daarin is Jo prima geslaagd. Ook de Commissie Beeldkwaliteit van de gemeente Nijmegen was gecharmeerd van wat ze in de schetsfase zagen.’

Showroom
Zoals het een vmbo-locatie betaamt, is in het nieuwe gebouw een prominente plaats ingeruimd voor ‘het doen’. Niek: ‘Bezig zijn in de praktijk is de core business van onze vmbo-leerlingen. Dat zie je straks letterlijk terug op de begane grond. Hier komen onder meer een beautysalon, een winkel, een keuken en een restaurant. Daarmee is het een soort showroom van wat er in de school gebeurt. Op de eerste en tweede verdieping komen behalve theorielokalen ook leerpleinen voor de algemeen vormende vakken. Hier kunnen we leerlingen clusteren op specifieke vakgebieden. Of op leeftijd. Ook biedt het de ruimte om er een ‘school binnen de school’ te maken waar leerlingen kennis kunnen maken met nieuwe onderwijsvormen. Verder zijn er verspreid door het gebouw verschillende soorten werkplekken, zoals instructieruimtes en spreekkamers voor 1-op-1 gesprekken.’

Speciale leerlingencommissie
Net als bij de inrichting van het Griftdijkpand buigt ook nu een speciale commissie van leerlingen en personeel zich over de aankleding van ‘hun’ nieuwe school. Niek: ‘Over een tijdje is er een eerste brainstormsessie met de binnenhuisarchitect waar deze commissie haar ideeën kan inbrengen.’ Tijdens een tweede bijeenkomst schuiven ook docenten aan en presenteert de binnenhuisarchitect drie verschillende stijlen, mede gebaseerd op de input van de leerlingen. Vervolgens wordt een definitieve stijlkeuze gemaakt, waarna de leerlingen helpen met het zoeken naar kleuren en materialen. Uiteindelijk ligt er dan een prima basis voor invulling van de details, zoals de inrichting van de ruimtes en het uitzoeken van meubilair.’

Nieuwbouw-nieuwsbrief
De komende periode informeren we u op gezette tijden over de (aanstaande) bouw van onze nieuwe vmbo-locatie. In speciale nieuwbouw-nieuwsbrieven leest u meer over de planning en voortgang van het project. Ook berichten we u in woord en beeld over alle ontwikkelingen op en rondom de bouwplaats