Over Wouter: Wouter is rector van het Citadel College vanaf 1 augustus 2016. Onder zijn leiding wordt er veel ontwikkeld waarbij er ruimte is voor iedereen die zich inzet voor mooi onderwijs. Maatwerk is een van zijn speerpunten. Met zijn aandacht en luisterend oor weet hij wat er speelt binnen onze school.