Niels is sinds 2012 werkzaam op het Citadel College, locatie Dijkstraat. Met veel energie en enthousiasme gaf hij mens en natuur en biologie op het vmbo. Eerst binnen het reguliere onderwijs en later binnen de onderwijsvernieuwingsroute Onderweg. Onderwijs waarbij de nieuwsgierigheid van leerlingen wordt geprikkeld en waar ze naast de kernvakken werken vanuit hun eigen leervragen. Sinds april 2022 staat Niels nog een klein gedeelte voor de klas binnen Onderweg en kan hij zijn passie voor het onderwijs verder uitbouwen als afdelingsleider Onderweg. Zijn deur staat altijd voor iedereen open om langs te komen!

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.