Voor leerlingen

Gedurende je schoolloopbaan moet je verschillende keren een keuze maken. Denk hierbij aan de keuze voor een bepaald vak, een profiel  en de keuze voor een vervolgopleiding. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen!  Tijdens de mentorlessen werk je aan opdrachten die je ondersteunen in je keuzeproces en ontvang je informatie die je nodig hebt om de keuze weloverwogen te kunnen maken. Ook kun je terecht bij de decaan. Op de Dijkstraat is dit meneer Hendriks (f.hendriks@citadelcollege.nl)

Dus heb je vragen en/of wil je een gesprek over je profielkeuze, je studiekeuze, over beroepen of aanmelding vervolgopleidingen, neem dan contact op met de decaan.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.