Samen met de collega’s onderwijs mooier maken voor onze leerlingen, dat is wat Janco graag doet. Hierbij vindt hij het belangrijk om te ontdekken wat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Niet alleen leerlingen hebben de wens zich te ontwikkelen. Ook collega’s willen dat graag. Hij vindt het mooi om hier een bijdrage aan te leveren door collega’s zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, waardoor ze hun werk met overgave kunnen doen. Leerlingen merken dit omdat ze op een fijne manier contact hebben met de collega’s en er leuke activiteiten in de school zijn.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.