Heleen is sinds het tweede jaar van de start, aan het Citadel verbonden. Ze is begonnen als mentor, praktijkdocent Handel/ docent Economie en later ook als examensecretaris op de Dijkstraat. Met elkaar in verbinding mooi onderwijs maken, is iets waar Heleen voor gaat. De laatste jaren op de Dijkstraat heeft ze gewerkt binnen de onderwijsvernieuwing Onderweg. De kansen die individuele leerlingen en collega’s krijgen maakt het Citadel voor haar een uitdagende omgeving. Het is mooi dat leerlingen voor zowel een reguliere route op school kunnen kiezen als voor een andere leerroute (Lumen). Het einddoel blijft hetzelfde: op jouw niveau een diploma halen! De weg daar naartoe: wat mooi dat dit ook op een andere manier kan, als dit beter past bij de leerling, binnen Lumen. Heleen is sinds januari 2022 gestart als afdelingsleider Lumen.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.