Sinds augustus 2023 vervult Clementine de functie van rector binnen het Citadel College. In haar werkzame leven als stewardess, docent Engels, afdelingsleider en rector heeft Clementine niet alleen zeer diverse functies bekleed, maar ook met een breed scala aan mensen te maken gehad. Haar streven is om iets toe te voegen aan de ontwikkeling van mensen zodat iedereen tot zijn recht kan komen: elke leerling op de juiste plek. Haar leiderschap wordt gekenmerkt door positiviteit en daadkrachtigheid. Samen met de medewerkers streeft ze naar verdere verdieping en borging van alles wat het Citadel ontwikkelt, biedt en in zich heeft.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.