Anne-Marie begon in 2014 op het Citadel College als afdelingsleider vwo bovenbouw. Ze houdt van de open en persoonlijke sfeer op het Citadel College. Er is altijd ruimte om mee te denken door leerlingen, collega’s en ouders. Wanneer een leerling een verzoek bij haar indient, bijvoorbeeld over persoonlijke leerbehoeften, dan zal Annemarie zich zoveel mogelijk inspannen om dat ook mogelijk te maken. En dankzij alle fantastische collega’s is er vaak veel mogelijk. Zo heeft een leerling eens klas 5 en 6 vwo in een jaar afgesloten, en dat ook nog eens Cum Laude. Anne-Marie heeft heel haar onderwijscarrière met vwo-leerlingen gewerkt en is specialist hoogbegaafdheid.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.