Lumen beoordeling en voortgang

Samen met je coach en vakexperts ga je beslissen op welke manier je gaat aantonen dat je een leerdoel hebt behaald. Dit kan zijn door het maken van een filmpje, poster, verslag, toets, presentatie… noem maar op! Er is veel mogelijk en de vakexperts dagen je uit om soms te kiezen voor een onbekende weg.