loting

In grote getale zijn kinderen aangemeld op het Citadel College. Er zijn zelfs meer kinderen aangemeld dan we kunnen plaatsen. We zijn erg blij met de belangstelling en tegelijkertijd vinden we het bijzonder jammer dat we leerlingen teleur moeten stellen.

Dinsdagavond 2 maart heeft een loting plaatsgevonden (op alle niveaus) onder toeziend oog van twee leden van onze ouderraad. Woensdagmiddag 3 maart hebben we contact gehad met ouders van de uitgelote kinderen. En dat doet pijn. Pijn op de eerste plaats voor de kinderen die we hebben uitgeloot. Ze hebben zich verheugd op een plek op onze mooie school.

We kunnen ons voorstellen dat de teleurstelling groot is voor uw kind en voor u als ouder. We hopen dat u samen met uw kind een goede school voor voortgezet onderwijs vindt.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.