loting

In grote getale zijn kinderen aangemeld op het Citadel College. Er zijn zelfs meer kinderen aangemeld dan we kunnen plaatsen. We zijn erg blij met de belangstelling en tegelijkertijd vinden we het bijzonder jammer dat we leerlingen teleur moeten stellen.

Dinsdagavond 2 maart heeft een loting plaatsgevonden (op alle niveaus) onder toeziend oog van twee leden van onze ouderraad. Woensdagmiddag 3 maart hebben we contact gehad met ouders van de uitgelote kinderen. En dat doet pijn. Pijn op de eerste plaats voor de kinderen die we hebben uitgeloot. Ze hebben zich verheugd op een plek op onze mooie school.

We kunnen ons voorstellen dat de teleurstelling groot is voor uw kind en voor u als ouder. We hopen dat u samen met uw kind een goede school voor voortgezet onderwijs vindt.