Lock down nieuws

Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 is bekend gemaakt dat de middelbare
scholen per direct sluiten. De sluiting is vooralsnog tot en met de kerstvakantie.

We hebben de opdracht gekregen ons voor te bereiden op een langere sluiting waarbij we online onderwijs geven.
Komende week bereiden onze collega’s ons voor op een online en offline programma. Zodat we na
de kerstvakantie goed voorbereid zijn op beide scenario’s. De komende week verzorgen we geen onderwijs. Ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd via deze brief.

Huidige regels blijven van toepassing
In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden, zoals mondkapjes in de gangen en
preventief zelftesten twee keer in de week voor leerlingen en onderwijspersoneel. Onderling hoeven
leerlingen geen afstand te houden.

Na de kerstvakantie
Volgens de huidige richtlijn gaat het onderwijs op 10 januari 2022 weer open. Aan het einde van de
kerstvakantie ontvangen ouders en leerlingen van ons meer informatie.