Leraar worden in Nijmegen?

Eind januari waren er acties van leerkrachten/docenten van het basis- en voortgezet onderwijs door het hele land. Ze gaven hiermee aan dat ze graag hun vak zo betekenisvol mogelijk uit willen oefenen, maar dat ze steeds meer het gevoel hebben dat ze te weinig kwaliteit aan hun leerlingen kunnen bieden. In de regio Nijmegen is vanuit de bestuurders ruimte gegeven om acties uit te voeren. Hierover bent u geïnformeerd als ouders. Daarbij noemden we als één van de oorzaken het lerarentekort.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.