Leraar worden in Nijmegen?

Eind januari waren er acties van leerkrachten/docenten van het basis- en voortgezet onderwijs door het hele land. Ze gaven hiermee aan dat ze graag hun vak zo betekenisvol mogelijk uit willen oefenen, maar dat ze steeds meer het gevoel hebben dat ze te weinig kwaliteit aan hun leerlingen kunnen bieden. In de regio Nijmegen is vanuit de bestuurders ruimte gegeven om acties uit te voeren. Hierover bent u geïnformeerd als ouders. Daarbij noemden we als één van de oorzaken het lerarentekort.