Internetstoring

Sinds vannacht is er geen internetverbinding meer op beide gebouwen. We zijn daardoor momenteel niet goed bereikbaar. Er wordt hard gewerkt deze storing op te lossen.
Let op: Vandaag starten de digitale examens van VMBO B/K. De storing heeft geen invloed op de examens, deze kunnen gewoon doorgaan!
Heb je toch een vraag over de examens op de Dijkstraat? Mail dan naar: examensecretariaatds@citadelcollege.nl

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.