Inleveren aanmeldformulieren

De advies- en aanmeldformulieren kunnen worden ingeleverd op alle schooldagen tussen 08.00 en 16.00 uur bij de recepties van betreffende locaties.

In de voorjaarsvakantie kunnen de formulieren op werkdagen worden ingeleverd tussen 09.00-12.00 uur op de locatie Griftdijk. 

Meer weten? Klik hier. 

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.