‘het vmbo hoort thuis in nijmegen-noord’

Door onze redactie

Als voormalig kunstdocent met een voorliefde voor ‘het ambacht’ is Bert Velthuis (wethouder wijken, openbare ruimte, vastgoed, sport en accommodaties) een warm pleitbezorger van het vmbo-onderwijs. De wethouder ziet in de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel College dan ook een pand vol mogelijkheden, een plek om trots op te zijn.

Tijdens zijn praatje voorafgaand aan de officiële onthulling van het vmbo-nieuwbouwbord op 6 december 2019, voelde Bert Velthuis zich zichtbaar in zijn element. In een mini-geschiedenisles voerde de wethouder zijn toehoorders via de antieke Grieken, middeleeuwse kloosterscholen, Franse klassen en het traditionele ambachtsonderwijs naar het vmbo van nu. Helemaal vreemd is dat niet. Na zijn studie kunstgeschiedenis werkte Bert 37 jaar in het onderwijs. Eerst op de HAN, later bij ARTEZ, als stagebegeleider.

Trots en zelfvertrouwen

‘Ik vind het dan ook fijn om over onderwijs te praten’, vertelt Bert een paar weken later op het Nijmeegse stadhuis. ‘Zeker over het vmbo, daar ligt mijn grootste interesse. Waarom? Als ik naar een vmbo-klas ging, wat geregeld gebeurde, stelden leerlingen me altijd vragen. Hoe ik heette. Waar ik vandaan kwam. Wat ik kwam doen. Ze waren op een leuke manier nieuwsgierig, hadden aandacht voor een gesprek, namen de tijd voor persoonlijk contact. Verder hebben veel vmbo-leerlingen op de lagere school vooral gehoord wat ze niet konden. Meer rood dan groen gezien, vanwege de focus op het intellectuele aspect. Vaak horen ze pas op het vmbo dat ze iets goed kunnen, óók een talent hebben om trots op te zijn. Het via die trots opdoen van zelfvertrouwen, vind ik mooi en is heel belangrijk.’

Ontwikkeling en eigenheid

De komst van een nieuw pand draagt volgens Bert dan ook extra bij aan de ontwikkeling van de vmbo-leerlingen van het Citadel College. ‘De school heeft er goed aan gedaan om een aantal jaar terug niet alle bijna 1500 leerlingen in één gebouw te huisvesten. De vmbo-t, havo- en vwo-afdeling zijn toen ondergebracht in het pand aan de Griftdijk, vmbo-basis en –kaderleerlingen bleven in het gebouw aan de Dijkstraat. Niet samen, maar toch dichtbij elkaar. Hierdoor kunnen leerlingen van alle niveaus nog steeds eenvoudig samen vakken volgen als ze dat willen, het vergemakkelijkt de uitwisselmomenten. Maar in een eigen gebouw komt de eigenheid, zeker van vmbo-leerlingen, helemaal tot haar recht.’

Inclusief en multifunctioneel

En dat gebouw is op en top ingericht voor het onderwijs van nu en morgen, heeft ook Bert tot zijn blijdschap gezien. ‘In oude scholen werden veel vierkante meters ‘verkwist’ aan lange gangen en andere loze bestemmingen. Tegenwoordig maken architecten hier op een slimme manier inclusieve, multifunctionele ruimtes van. Dat heeft ook te maken met hoe onderwijs wordt gegeven. Klassikale, frontale lessen in vaste klassen maken plaats voor een aanbod waarbij de leerling centraal staat. En daarbij past een haast interactief gebouw, waar ruimtes in elkaar overlopen. Jo Jongen, de architect van de nieuwe vmbo-locatie, verdient wat dat betreft een compliment. Niet alleen heeft hij goed gekeken en geluisterd naar wat leerlingen nodig hebben, hij heeft het gebouw ook nog eens letterlijk een fraaie draai gegeven om het te laten aansluiten op de omgeving.’

Mogelijkheden en uitstraling

In die omgeving hoort volgens Bert, zeker in het licht van de verwachte bouwontwikkelingen en de komst van duizenden extra bewoners, een vmbo-school te staan. ‘Nijmegen heeft zijn vmbo-scholen tamelijk strategisch over de stad verdeeld. Waarbij Nijmegen-Noord een aparte, unieke plek inneemt, omdat het Citadel College hier al stond toen er nog nauwelijks voorzieningen waren. Dat het dan toch zo’n aantrekkingskracht had en heeft op leerlingen uit de regio en uit de buurt zelf, zegt alles. De school, en daarmee het vmbo, hoort hier thuis. Ik weet zeker: het nieuwe vmbo-gebouw wordt een plek waar leerlingen trots zijn op wat ze doen, waarover ze aan anderen vertellen wat ze er hebben geleerd. Het is een pand vol mogelijkheden, met een goeie, positieve uitstraling; ook naar de omgeving. Een prachtige voorziening dus, in al zijn facetten.’