‘Het vmbo hoort thuis in Nijmegen-Noord’

Door onze redactie

Als voormalig kunstdocent met een voorliefde voor ‘het ambacht’ is Bert Velthuis (wethouder wijken, openbare ruimte, vastgoed, sport en accommodaties) een warm pleitbezorger van het vmbo-onderwijs. De wethouder ziet in de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel College dan ook een pand vol mogelijkheden, een plek om trots op te zijn.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.