groen licht voor nieuwbouw vmbo leerlingen citadel college

Naar verwachting heeft het Citadel College in Nijmegen-Noord in 2020 een nieuw gebouw voor VMBO leerlingen. Op woensdag 7 februari tekende wethouder Onderwijs, Renske Helmer-Englebert en bestuurder Alliantie VO, Han Elbers een overeenkomst voor het realiseren van dit nieuwe schoolgebouw. Het bestuur van het Citadel College is de bouwheer, eigenaar en beheerder van het gebouw. In een bewonersbijeenkomst wordt nog gesproken over de exacte locatie van de nieuwbouw.

Momenteel volgen 440 VMBO basis- en kader leerlingen van het Citadel College onderwijs aan de Dijkstraat. Het nieuwe gebouw heeft straks plaats voor evenveel leerlingen. In 2012 is eerder de locatie Griftdijk geopend voor het VMBO-T, HAVO en VWO. Nu komt er een nieuwbouw locatie voor de VMBO basis en kader leerlingen.

Wethouder onderwijs Renske Helmer-Englebert: “Het is belangrijk dat wij met de onderwijsbestuurders investeren in goede huisvesting van onderwijs. Vandaag is de handtekening gezet en is er groen licht voor de VMBO nieuwbouw in Noord”.

Bestuurder Alliantie VO Han Elbers: ”Het Citadel College is blij met de nieuwbouw. Leerlingen en personeel zijn al bezig met het nadenken over de inrichting en aankleding van de school. Belangrijk is dat het gebouw duurzaam is en voldoet aan de eisen die het onderwijs van nu en de toekomst stelt. “

Voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst zijn drie leerlingen uit klas 1 en 2 in gesprek geweest met de wethouder over hun wensen voor het nieuwe gebouw. De afgelopen maanden zijn ze met een student van de HAN bezig geweest om mee te denken over wat belangrijk is in een schoolgebouw. Rector Wouter Middendorp: “We vinden het belangrijk dat de leerlingen actief betrokken zijn bij het samenstellen en vormgeven van het nieuwe gebouw”.

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.