Dijkstraat vanaf maandag 16 december weer open voor auto’s en fietsers

De gemeente heeft besloten om de aanleg van de riolering op het kruispunt Dijkstraat Griftdijk te staken.
Het betekent dat de Dijkstraat vanaf maandag a.s. weer met fiets en auto te bereiken is. Het betekent ook dat de tijdelijke bouw-weg van de Margaretha van Mechelenweg niet meer gebruikt mag worden. (Deze wordt binnenkort afgesloten)

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.