Definitieve slagingspercentages Citadel College

Vanochtend zijn de resultaten van tijdvak 3 voor vmbo-T, havo en vwo bekend geworden. Hierbij de definitieve resultaten voor het Citadel College.

  Aantal kandidaten Definitief %
Vmbo-b 20 100
Vmbo-k 79 99
Vmbo-t 66 98
Havo 71 97
Vwo 43 95
Totaal 279 98

Zeer mooie resultaten die recht doen aan de inspanningen van onze leerlingen en medewerkers. We zijn trots!

Loting

Tijdens de inschrijfweek van 25 – 31 maart hebben zich veel nieuwe leerlingen op onze school aangemeld, daar zijn we heel dankbaar voor!

Op de Griftdijk wordt er niet geloot. Er is ruimte voor alle leerlingen die zich als eerste keuze hebben aangemeld voor deze locatie. Mocht je geen gebruik willen maken van de plaatsing, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Dit kan telefonisch (024 – 329 77 40) of per e-mail.

Op de Dijkstraat is er helaas wel geloot. De ouder(s)/verzorger(s) van de uitgelote leerlingen zijn op donderdagochtend 4 april 2024 benaderd. Wij hopen dat al deze leerlingen spoedig een passende nieuwe school kunnen vinden.