Onderwijsvernieuwing op de Griftdijk: Lumen

Al ruim twee jaar wordt er op het Citadel College uitgebreid nagedacht over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien en wat we moeten doen om in die richting te bewegen. In de vakken, lessen en het mentoraat werden in dat kader de afgelopen tijd steeds meer proeftuinen opgezet, die een bijdrage leveren aan meer maatwerk, het nog beter kennen van de leerling en het aansluiten bij wat leerlingen willen leren. Daarbij rees ook de vraag hoe ver we die elementen zouden kunnen uitbouwen als we verder kijken dan vakken, lessen en het mentoraat. Zo ontstond vorig jaar op de Dijkstraat Onderweg, en is nu op de Griftdijk “Lumen” geboren.